Bolsas postgrao da Fundación Caja Madrid

Versión para impresoraEnviar a un amigo
Becas CajaMadrid

A Fundación Caixa Madrid convoca 80 bolsas para a realización de estudos de posgrao (máster, doutoramento ou traballos de investigación) en Universidades e Centros Superiores de Investigación de Europa (excepto España), Estados Unidos e Canadá para o curso académico 2010-2011.

As áreas de coñecemento para as que se conceden as bolsas son:

 • ÁREA SOCIAL E XURÍDICA
 • Economía
 • Ciencia Política
 • Socioloxía
 • Dereito
 • ÁREA BIOSANITARIA
 • Bioloxía
 • Medicamento
 • Farmacia
 • Veterinaria
 • ÁREA POLITÉCNICA
 • Inxeniería
 • Informática
 • Arquitectura
 • ÁREA DE CIENCIAS NATURAIS E EXACTAS
 • Física
 • Química
 • Matemáticas

A convocatoria estará aberta ata o 29 de xaneiro de 2010.

REQUISITOS DOS SOLICITANTES

 1. Ter nacionalidade española.
 2. Estar en posesión dun título superior expedido por unha universidade española ou, no caso de ter un título superior dunha universidade estranxeira, estar oficialmente convalidado polo Ministerio de Educación español no momento de solicitar a bolsa.
 3. Tamén poderán solicitar a bolsa aqueles estudantes que ao longo do curso académico 2009-2010 atópense cursando o seu último ano de licenciatura (en universidades españolas). En caso de concesión da bolsa, esta quedará condicionada á acreditación de finalización da licenciatura a finais da convocatoria de exames de xuño de 2010.
 4. Os candidatos que desexen realizar estudos de MBA deberán contar cunha experiencia profesional mínima de dous anos e acreditalamediante a presentación dos correspondentes documentos (vida laboral ou certificados de empresa).
 5. Ter un bo coñecemento, escrito e falado do idioma do país no que vaian desenvolver os estudos para os que solicitan a bolsa, debendo superar, a estes efectos, os exames oficiais establecidos en cada caso (TOEFL, PROFICI ENC E, DÁ LF, ZMP, CELI, CI LS, ROMA TRE e titulacións equivalentes para o resto dos países).

PRAZO DE PRESSENTACIÓN DE SOLICITUDES: ata o 29 de xaneiro de 2009.
INFORMACIÓN: na web www.becasfundacioncajamadrid.es

 
Xunta de Galicia. Consellera de Traballo e Benestar