Axudas para a mocidade en materia de vivenda

Versión para impresoraEnviar a un amigo
vivienda.jpg

Na web de Dameuntoke tedes unha sección específica sobre as axudas en materia de vivenda (compra e alugueiro) para a mocidade. Aínda así imos facer un resumo do principais puntos a ter en conta.

Vivendas en aluguer

Se queres alugar unha vivenda debes ter en conta as normas contidas na Lei 29/1994, de 24 de novembro de Aluguer Urbanos.

Á hora de subscribir un contrato de aluguer deberás ter en conta que:

  • O contrato tem que formalizarse por escrito para presentalo en caso de reclamación por algunha das partes. Os datos fundamentais que ten que posuir son os datos de identificación da vivenda, as partes que interveñen, a renda e a duración.
  • Hai determinados aspectos do contrato de aluguer, que poden pactarse polas partes, por exemplo, quen paga os gastos por servizos con que conte o inmoble, a cota por Comunidade de Propietarios ou o Imposto de Bens e Inmobles
  • A Lei de Aluguers Urbanos (LAU) establece certos mecanismos de protección, especialmente dirixidos ao arrendatario, quizá como figura máis vulnerable nesta relación. Por iso, regula a nulidade daquelas estipulaciones que modifiquen, en prexuízo do arrendatario, as normas establecidas nesta Lei para os aluguers de vivenda, excepto nos casos nos que a propia norma expresamente autoríceo.
  • A lei 36/2006 de 29 de Novembro de Medidas para a Prevención da Fraude Fiscal determina no seu artigo décimo que, a partir do 1 de decembro de 2006, é obrigatorio incorporar a referencia catastral nos contratos de aluguer. Si o inmoble no momento de asinar carece de referencia catastral, recae sobre o arrendador a obrigación de facilitala ao arrendatario no prazo máximo dun mes desde que a coñeza.

Axudas ao aluguer

- Bolsa de aluguer
- Programa de vivenda en aluguer
- Renda básica de emancipación
- Deducción autonómica

Compra dunha vivenda

Antes de asinar un contrato ou precontrato de compravenda, debes pedir ao vendedor copia da escritura que lle acredite como propietario do piso ou solar.

É aconsellable, tamén, acudir ao Rexistro da Propiedade, onde consta toda a información relativa a constitución, transmisión e extinción de dereitos reais que poden recaer sobre unha leira, como as hipotecas ou outras cargas. De existir cargas, podes ou debes, segundo os casos, acordar co vendedor a cancelación das mesmas. Respecto da hipoteca podes pedir que o propietario a cancele ou subrogarte, si as condicións pódenche interesar.

Os datos que debes coñecer son os relativos a identificación do propietario ou copropietarios, a superficie do inmoble ou solar, a cota de participación do piso na contribución a gastos comúns, si está hipotecada ou ten outro tipo de cargas e, por último, si é de edificación libre ou sometida a algún réxime de protección.

Consulta aquí o Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2010

Guia

Atoparás máis información na sección de Dameuntoke Vivenda

 
Xunta de Galicia. Consellera de Traballo e Benestar